Menu

Informatikai felmérés

Ahhoz, hogy megfelelően jó válaszokat tudjunk adni, az üzleti folyamatok, az ésszerű gazdálkodás is része lehet a felmérésnek. A felmérés struktúrája, módszere, több jól ismert eljárás elemeit is magába foglalja (EFQM, BSCRD, COBIT, ITIL…stb.).

A valóságban a felmérésünket több körülmény határozhatja meg. Amennyiben Ügyfelünknél nincs kialakult vélemény, álláspont a felhő alapú informatikáról

  • akkor a meglévő környezetek, megoldások teljes felmérése az alapvető cél, amennyiben az információk szolgáltatására Ügyfelünk elégséges erőforrással rendelkezik (természetesen különféle eszközökkel támogatjuk az információk automatikus begyűjtését is, ahol ez lehetséges)
  • ha nem látszik az Ügyfél-oldalon elégséges erőforrás már az információk biztosítása szintjén sem, akkor az előzetes beszélgetések alapján kisebb területeket jelölünk ki és fokozatosan, egymás után mérjük fel az egyes részeket, később a javaslat és az esetleges megvalósítás is így szakaszolt.

Azon Ügyfeleink, akik már határozott elképzelésekkel rendelkeznek, konkrét felhő alapú számítástechnikai megoldásra kijelölt témákat hoznak fel induláskor. Ezen Ügyfeleinknél az általuk meghatározott üzleti és / vagy technológiai prioritások határozzák meg a felmérés területeit és szekvenciáját.

Megoldásaink

Célunk az, hogy vállalata hatékonyságát fejleszthessük.
Megoldásainkkal megvalósítjuk terveit.

Megoldásaink