Amazon Web Services

AWS Well-Architected Framework

2021.11.18.
tc2

Ahogy on-premise környezetben, a felhőben is érdemes bizonyos időközönként a cloud infrastruktúra működését felülvizsgálni,  újra gondolni, felújítani. A folyamat lehetőséget biztosít a cloud környezetben gyorsan változó technológiai környezet vállalatspecifikus előnyeinek átgondolására.

Így kapunk átfogó képet cégünk cloud fejlettségéről 

Miután a vállalat már elindult a felhő szolgáltatások útján az AWS Well-Architected Framework (WAFW) a biztosítéka annak, hogy optimális irányt követ, megfelelő szolgáltatásokat használ és maximálisan kihasználja a cloud nyújtotta előnyöket. 

Az AWS Well-Architected Framework (WAFW) egy módszertani eszköz arra, hogy a már felhőbe költözött vállalatok egy pillanatképet kapjanak az általuk használt cloud szolgáltatások mennyire felelnek meg az AWS legjobb gyakorlatnak. Azoknál az ügyfeleknél, akik még semmilyen tapasztalatot nem szereztek a cloud szolgáltatással kapcsolatban, a Cloud Adaptation Framework (CAF) módszertani eszköz segítségével mérjük fel érettségüket és határozzuk meg a fejlesztendő irányokat.  

Az AWS által ingyen biztosított, és a TC2 szolgáltatásai közé natívan beépített WAFW módszertan hívja fel a figyelmet azokra a fejlesztendő felhő pontokra, ahol maximális fejlesztő hatást tudunk elérni a felhő üzemeltetésben. 

Az AWS WAFW egy iparági tudáson alapuló, kidolgozott szabálykönyv, melynek használatával azonnal megismerjük azokat a területeket, melyekkel foglalkoznunk kell. A módszer nemcsak a fájó pontok azonosításában segít, hanem kategorizálja, rangsorolja őket, így mindig a legsürgetőbb problémával tudunk foglalkozni. 

Maga a felhő technológia is minderre lehetőséget biztosít: az adott erőforrások úgy vannak kiválasztva, konfigurálva és telepítve, hogy a rendelkezésünkre álló végtelen mennyiségű erőforrás segítségével bármikor új szolgáltatást tud a vállalat igénybe venni, a régit pedig lebontja – ebből az ügyfelek, az üzletmenet folytonosság semmit sem vesznek észre. A felhőben – az on-premise környezettől elérően – az új szolgáltatást azonnal fel tudjuk építeni és ugyanígy azonnal le tudjuk bontani a régit is. 

A technológiai váltás ciklusának a gyorsulását szintén az AWS WAFW módszertan segítségével tudjuk követni. A TC2-vel támogatási szerződést kötő ügyfelek esetében ez a felülvizsgálat az adott vállalat üzletmenetét, igényeit és dinamikáját figyelembe véve három havonta, félévente és évente történik.  

Miért van szükség a WAFW-re?  

Ahogy on-premise környezetben, a felhőben is érdemes bizonyos időközönként a cloud infrastruktúra működését felülvizsgálni,  újra gondolni, felújítani. A folyamat lehetőséget biztosít a cloud környezetben gyorsan változó technológiai környezet vállalatspecifikus előnyeinek átgondolására. 

Ez a technológiai audit hagyományos vállalati közegben az éves költségvetés átgondolásával párhuzamosan szokott megtörténni. Az AWS módszertana nélkül is a tervezés időszaka lehetőséget biztosít a menedzsment számára, hogy felülvizsgálják, milyen újdonságok és technológiák szolgálhatnák a cég érdekeit és céljait a következő évben. Az éves tervezés – gyakoriságából adódóan – azonban elmarad a felhő technológiai változások sebességétől, ahol átlagosan három havonta jelenik meg új szolgáltatás. 

Az AWS Well Architected Framework segítségével a technológiai újdonságok megjelenésének ezt az átlagos három havi gyakoriságát szem előtt tartva készíthetünk átfogó vizsgálatot a vállalat cloud környezetéről, miközben a költségcsökkentést jelentő újdonságokat is alkalmazhatjuk időről-időre. A felhő környezetben a gyorsan változó technológia mellett azok árazása és költsége is gyakran változik. A felhős környezetben az OPEX kiadások csökkentéséta rendszertechnika változását követeően azonnal igénybe tudjuk venni, alacsonyabb költségen.  

Hogyan történik a vállalat felhőinformatikai üzemeltetésének felmérése? 

Az AWS Well Architected Framework módszertan öt témakörre lebontva vizsgálja, hogy a vállalat cloud architektúrája hol tart az iparági legjobb gyakorlatokhoz képest, milyen lépéseket kell tennie ahhoz, hogy a cloudban rejlő potenciált maximálisan kihasználja. Ez az öt témakör: 

  • Operational excellence – működési kiválóság 
  • Security – biztonság 
  • Reliability – megbízhatóság 
  • Performance efficiency – teljesítmény hatékonysága 
  • Cost optimisation – költségoptimalizálás 

Az öt témakörben külön fejezetekre lebontva vizsgáljuk a vállalatok felhő használatát. Az aprólékos, minden területre kiterjedő vizsgálat annak a biztosítéka, hogy alapos képet kapunk szervezetünk cloud technológiai helyzetéről. 

Sok esetben automatikus eszközök állnak rendelkezésünkre, melyek segítségével felmérjük az adott területet. Más esetben viszont az infrastruktúrát ismerő és működtető szakemberrel, CIO-val kell egyeztetni annak érdekében, hogy feltárjuk a cloud állapotát és javaslatokat tehessünk annak hatékonyabb kiaknázására. 

A TC2-vel támogatási szerződést kötő ügyfelek számára a WAFW felülvizsgálatot a támogatási szerződés tartalmazza. Az esetek 60 százalékában valamilyen IT eszköz segítségével automatikusan felmérjük, hogy milyen működési paraméterekkel rendelkezik az adott vállalat cloud környezete, a felmérés 40 százalékát azonban a személyes interjúk alapján végezzük el. Minden esetben a felülvizsgálati feladatok gyakoriságot a vállalat egyedi igényeire szabjuk, a vizsgálatot a magyar piac specifikus működése és ügyfeleinkhez igazodva végezzük el. 

Win-win helyzet alakul ki 

A módszertan szerinti felmérés minkét fél számára win-win szituációt alakít ki. A megvizsgált vállalat a rendszeres értékelés segítségével a számára releváns új technológiákat használja működése optimalizálására, az új üzleti célok elérésére, a költséghatékonyabb működés kialakítására. A TC2 számára nem titkoltan mindez új együttműködési lehetőséget jelent – a vállalat cloud használati felmérése mellett – új projekteket elindítani, tehát új bevételi forrásokat generálni.  

A TC2 számára az a lényeg, hogy az ügyfelek elégedetten és a kitűzött célok elérése felé haladva használják a cloud infrastruktúrát. Ha ehhez egy újabb technológia vagy projekt jelenti az utat, akkor ezt javasoljuk ügyfeleink számára. Ha viszont a felmérés nem tár fel fejlesztendő pontokat, akkor is nyertesek vagyunk. Hiszen biztosak lehetünk afelől, hogy ügyfeleink az optimális cloud környezetet használják üzleti eredményeik javítására, a legjobb gyakorlatokat szem előtt tartva működnek, a megfelelő technológiát használva, költséghatékonyan. 

A rendszeres időközönként elvégzett vizsgálat lehetőséget biztosít arra, hogy összehasonlítsuk a rögzített pillanatképeket. Ezzel transzparenciát viszünk az IT operációba: mindig tudja az IT vezető, hogy melyek azok a területek, amelyekre összpontosítva az üzleti eredmények javulnak, mindig látja, ha az adott területet esetleg elhanyagolták, ami viszont az eredmények romlásához vezetett. Nem megérzés alapján, hanem objektív felmérést figyelembe véve halad a vállalat a cloud technológia használati szintjein előre. 

A minőségi felhő infrastruktúrát szinten kell tartani 

Ahogy minden IT infrastruktúrát, a felhő infrastruktúrát is szinten kell tartani. Minél inkább up-to-date az a technológia, amit ügyfeleink használnak, annál nyugodtabbak vagyunk, hogy az infrastruktúra probléma mentesen, megfelelően működik. A módszertanban megjelölt területek egy részét negyedévente, másik részét félévente, többi részét viszont  évente mérjük fel – az optimális egyensúlyt figyelembe tartva a mindennapi működés és a technológia frissessége között. 

A valós életben azt tapasztaljuk, hogy a projekteket a szervezetek gyorsan, néha kompromisszumokat kötve vezetik be. Ez igaz lehet a felhő projektek esetében is. A rendszeres módszertan szerinti felülvizsgálatok arra is lehetőséget biztosítanak, hogy a kompromisszumok miatt felhalmozódott technikai adósság láthatóvá váljék a szervezeten belül, és egyeztetett ütemterv szerint az IT csapat elkezdje ennek a technikai adósságnak a törlesztését. Ez nekünk, szolgáltatónak és az ügyfélnek is közös érdeke, ezért is része támogatási szerződésüknek az AWS WAFW szerinti folyamatos felülvizsgálat. 

Milyen területeket vizsgál az AWS WAFW? 

Amint már említettük, a módszertan öt területet vizsgál, nézzük meg őket közelebbről: 

Operational excellence – működési kiválóság 

A működési kiválóság keretén belül azokra a működtető és monitorozó rendszerekre összpontosítunk, melyek az üzleti értéket szállítják, illetve rendszeresen optimalizálják a folyamatokat és rendszereket. Ebben a részben kilenc témakört vizsgálunk. 

Hogyan határozzuk meg a prioritásokat? Meghatározzuk, hogy melyek a külső és belső ügyféligények, milyen külső szabályozások, iparági szabványok befolyásolják a vállalat működését, felmérjük a versenytársak jelentette kockázatot, a működési és IT veszélyeket, értékeljük a versengő érdekek közötti kompromisszumok hatását, menedzseljük az előnyöket és kockázatokat. 

Hogyan tervezzük meg a munkafolyamatokat, hogy azután megértsük azok állapotát? Ebben a részben telemetriás adatokra alapozva nézzük meg, hogy egyáltalán vannak alkalmazással, munkafolyamattal, felhasználói tevékenységgel, függőségekkel és tranzakciók nyomon követhetőségével kapcsolatos információk, ha nem, akkor meg kell őket teremteni. 

Hogyan csökkentjük a hiba lehetőségét, javítjuk a kibocsájtási, fejlesztési folyamatok minőségét? Itt olyan folyamatfejlesztési eszközök meglétét és használatát vizsgáljuk, mint verzió követő megoldások, a változások teszteléséhez és validálásához szükséges megoldások, konfiguráció menedzsment eszközök, patch menedzsment eszközök. A folyamatok minőségét javítja a fejlesztéshez, teszteléshez használt környezetek, a minőségi programkódot garantáló gyakorlatok meglétét nézzük meg. 

Hogyan kezeljük a fejlesztési kockázatokat? Ebben a részben azt vizsgáljuk, hogy milyen tervei és eszközei vannak a felhőt használó ügyfélnek arra vonatkozóan, hogy a különböző változások, fejlesztések jelentette kockázatokat kezelni tudja. Például milyen tervei vannak, ha egy adott fejlesztés sikertelen, milyen tesztelési környezetet használ és hogy használ-e automata tesztelési megoldásokat. 

Honnan tudjuk, hogy készek vagyunk támogatni egy munkafolyamatot? A felhős munkafolyamatok támogatásához szükséges személyzeti, működési feltételek meglétét vizsgáljuk. 

Hogyan mérjük meg a munkafolyamat egészségét? Ebben a szakaszban egy sor adatot, telemetriát gyűjtünk és elemzünk, mely a munkafolyamatok egészséges működését jelzik és biztosítják egyaránt. Megvizsgáljuk többek között, hogyan ismerhetjük meg egy adott munkafolyamat elvárt működésének mintáit. 

Hogyan értjük meg az operáció egészségét? A munkafolyamatok egészségének megismerése után a különböző operációk egészségén van a hangsúly: ugyancsak adatok, telemetria gyűjtésével és elemzésével ismerjük meg a működést. 

Hogyan kezeljük az operáció és a munkafolyamat eseményeit? Normális esetben a különböző munkafolyamatok eseménytelenül zajlanak, a kivételek, a különböző események kezelésére azonban folyamatokat és eszközöket kell használnunk. Így értjük meg a különböző események okait, így értesülünk az eseményekről és így biztosítjuk, hogy a megfelelő eseményeket súlyosságuknak megfelelően kezeljük és hárítjuk el. 

Hogyan fejlesszük az operációt? A működtetés mellett a folyamatok fejlesztésére is időt kell szánnunk, ebben a különböző fejlesztési eszközök és módszerek segíthetnek. 

Security – biztonság 

A biztonság témakör az adatok és a rendszerek védelmére összpontosít. Az IT security a záloga annak, hogy felhős környezetben megbízható és folyamatos a vállalat működése. Ebben a részben is kilenc témakört vizsgálunk. 

Hogyan menedzseljük az autentikációt és jogosultságokat? Az identity és acces management eszközök meghatározása, az AWS root felhasználó biztosítása többfaktoros azonosítás segítségével, a többfaktoros azonosítás használata szervezet szerte, a jelszó policy betartása, a jogosultságok auditálása tartozik a témakörhöz. 

Hogyan ellenőrizzük az emberek hozzáférését? Még felhős környezetben is, az ember a leggyengébb láncszem biztonság szempontjából. Szabályok és a munkához szükséges lehető legkevesebb jogosultság kiosztásával tudjuk a humán faktort erősíteni. 

Hogyan ellenőrizzük az automatizált hozzáféréséket? Az emberi felhasználóhoz hasonlóan a különböző automata rendszerek, megoldások hozzáférését is szabályozni kell. 

Hogyan észleljük és vizsgáljuk a különböző biztonsági incidenseket? Triviálisnak tűnhet, de a legtöbb vállalat – megfelelő eszközök hiányában – átlagosan fél évig nem is értesül a biztonsági incidensről, adatszivárgásról. A különböző naplózó eszközök, a naplózási események megfelel feldolgozása, a szolgáltatások konfigurálása segít ezen a területen. 

Hogyan védekezünk a különböző fenyegetettségek ellen? A szervezetek egy lépéssel a biztonsági események előtt lehetnek, ha a vállalat szervezeti, törvényi és megfelelőségi szempontból naprakész, ismeri a legjobb gyakorlatokat IT biztonság területén és figyelemmel követi az új fenyegetettségeket. Egy threat modell segítségünkre lehet a kockázatok meghatározásában és rangsorolásában egyaránt. 

Hogyan védjük hálózatunkat? Az első lépés a hálózati védelem elvárásainak meghatározása, de segít, ha csökkentjük a hálózat kitettségét, automatizáljuk a konfiguráció menedzsmentet és hálózat védelmet és ellenőrizzük a hálózati forgalom minden layer-én folyó kommunikációt.  

Hogyan védjük a számítási kapacitásunkat? A hálózat mellett a vállalat számítási kapacitásának a védelmét is meg kell határozni, a sérülékenységeket keresnünk és kezelnünk kell, csökkenteni kell a kitettséget és menedzselt szolgáltatásokat kell igénybe vennünk. 

Hogyan osztályozzuk adatainkat? A szervezet saját maga kell meghatározza, hogy a céges adatokat milyen elvárások mentén osztályozza, hogy az a jogi és egyéb követelményeknek megfeleljen. Az osztályozás után az adatok azonosításra és osztályozásához automata eszközöket vethetünk be. 

Hogyan védjük a pihenő adatainkat? Az adatmenedzsment meghatározása, az adatok titkosítása, a titkosító kulcsok megfelelő tárolása biztosítja, hogy az aktívan nem használt adatok is biztonságban vannak. 

Hogyan védjük a tranzitban lévő adatainkat? A mozgásban lévő adatokat az adatszivárgás automatizációjával tudjuk nagyobb biztonságban, miután azok menedzselését, titkosítását megoldottuk.  

Hogyan válaszolunk egy incidensre? A kulcsfontosságú szakemberek és személyzet azonosítása után a felhős működés közbeni incidensekre is kell készülni, például incidens válaszadási terv készítésével, a megfelelő emberek AWS hozzáférésének biztosításával, az incidens válaszadási terv gyakorlásával.  

Reliability – megbízhatóság 

Ennek a témakörnek a vizsgálata a záloga annak, hogy egy adott munkafolyamat a neki szánt feladatot végzi el helyesen és konzisztensen, amikor ez tőle elvárt. Egy reziliens munkafolyamat probléma esetén gyorsan helyreáll, az üzlet és az ügyfél igénye szerint működik. Kilenc témakört nézünk meg közelebbről. 

Hogyan menedzseljük a szolgáltatás korlátait? Ahhoz, hogy egy adott szolgáltatás megbízhatóan működjön, tudnunk kell hol húzódnak a határai, ehhez automatizált monitoring és menedzsment eszközöket tudunk bevetni. Ehhez viszont a felhő szolgáltatásokat úgy kell megtervezni, hogy a jelenlegi szolgáltatási szint és a maximális használat közé egy biztonsági átjárót építünk be. 

Hogyan menedzseljük a hálózati topológiát? A hálózatot úgy tervezzük meg, hogy például a kapcsolat redundáns legyen az AWS felhő és az on-premise hálózat, illetve a munkafolyamatok és felhasználóik között egyaránt. 

A rendszerük hogyan alkalmazkodik a megváltozott kereslethez? Az erőforrások méretezését automatikusan vagy kézi vezérléssel, netán bizonyos szolgáltatások kimaradása esetén változtathatjuk. A munkafolyamatokat tesztelhetjük is, hogy lássuk, annak méretezése teljesíti a munkafolyamat követelményeit. 

Hogyan kövessük nyomon erőforrásainkat? Itt is több lehetőség adódik, a munkafolyamatot bizonyos események alapján követhetjük és értékelhetjük, ahogy automatikus válaszadással is kezelhetjük az eseményeket. 

Hogyan változtassunk? A változtatásokat automatizáltan vagy a tervezettek szerint vihetjük véghez. 

Hogyan végzünk biztonsági adatmentést? A megbízható üzlet megbízható adatokon alapszik. Ezért azonosítanunk kell azokat az adatokat, melyekről biztonsági másolatot kell készíteni. A rendszeres adatmentést be kell állítani, majd az adatok visszaállítását tesztelnünk és mérnünk kell rendszeresen. 

A rendszereink hogyan kezelik a komponensek meghibásodását? A problémák észleléséhez például a munkafolyamatok minden rétegét monitoroznunk kell, de szükség van automata visszaállítási technológiákra is. 

Hogyan teszteljük a rezilienciát? Az előre nem látható problémákra forgatókönyveket kell kitalálnunk annak érdekében, hogy az üzletmenet folytonosság biztosított legyen. A problémákat azok forrásánál kell keresni, az okokat másokkal is kommunikálnunk kell. 

Hogyan tervezzük a rendszerek visszaállítását? A disaster recovery tervek esetében meg kell határozzuk a még tolerálható adatveszteség és működésképtelenség szintjét, ahogy ezeket a megoldásokat tesztelnünk is kell. 

Performance efficiency – teljesítmény hatékonysága 

Ez a témakör az IT és számítási kapacitások hatékony kihasználására összpontosít, melynek keretében adatokkal alátámasztott döntéseket hozhatunk az üzletfejlesztés hatékonyságáról. Nyolc különböző témakörre bontjuk a vizsgálatot, melyben a TC2 tanácsadói tapasztalatának rendkívül komoly szerep jut. 

Hogyan választjuk ki a legjobban teljesítő architektúrát? Az AWS-ben elérhető szolgáltatások és erőforrások megismerése után meg kell határoznunk egy folyamatot az architekturális döntések meghozatalára, majd a költségek ismeretében a TC2 irányításával döntést tudunk hozni. 

Hogyan választjuk ki a számítási megoldást? Ezen a téren is a TC2 szakértelmében bízva segítünk ügyfeleinknek megfelelően felmérni a rendelkezésre álló felhős számítási kapacitásokat, majd adatok alapján segítünk az erőforrások optimális méretezésében. 

Hogyan választjuk ki a storage megoldást? A TC2 az adattárolási megoldás méretezésében, kiválasztásában is segítséget nyújt, ebben a meglévő storage rendszer felmérése jelenti a kiinduló pontot. 

Hogyan válasszuk ki az adatbázis megoldást? A különböző munkafolyamatok működtetésére használt adatok jellemzőinek megismerése után a meglévő lehetőségek közül a TC2 segít a legjobb megoldás kiválasztásában, az adatbázis teljesítményének adatai is támogatják a döntést. 

Hogyan konfiguráljuk a hálózati megoldást? Első körben meg kell értenünk, hogy a hálózat felépítése hogyan befolyásolja a teljesítményt. Majd az AWS-ben igénybe vehető, teljesítménynövelő hálózati megoldások segítségével kiválasztjuk azokat a megoldásokat, protokollokat, amire szükségünk lehet. 

Hogyan fejlesztjük munkafolyamatainkat, hogy a frissítések előnyeit kihasználhassuk? Meg kell bizonyosodnunk arról, hogy az új cloud szolgáltatásokról és erőforrásokról időben értesülünk. Egy előre meghatározott folyamat segítségével fejlesszük munkafolyamatainkat, melyek teljesítményét időnként felülvizsgálunk. 

Hogyan figyeljük erőforrásainkat, hogy biztosak lehessünk, az elvártak szerint működnek? Az AWS külső szolgáltatásai segítségével tudjuk mérni a teljesítményt, incidensek és események bekövetkeztekor elemezzük azokat és riasztás alapú értesítéseket fejlesztünk ki. 

Hogyan használjuk a kompromisszumot a teljesítmény növelésére? Ehhez előbb meg kell értenünk, melyek azok a területek, ahol a teljesítmény kritikus fontosságú, meg kell ismernünk, hogy a kompromisszumos megoldások hogyan befolyásolják ügyfeleinket és a teljesítményt.  

Cost optimisation – költségoptimalizálás 

A témakör a szükségtelen költségek elkerüléséről szól, azzal, hogy megértjük hol és mire költjük el a pénzt, a megfelelő erőforrásokat választjuk ki, és az üzleti elvárások szerint működünk, túlköltekezés nélkül. Kilenc témakörre bontjuk a vizsgálatot. 

Hogyan szabályozzuk a használatot? A használat nyomon követéséhez szabályzatokat kell a szervezetnek megfogalmaznia, csoportokat és szerepköröket kell létrehozni, majd költségvetési ellenőrzési pontokat is meg kell határoznunk. 

Hogyan monitorozzuk a felhasználást és a költségeket? Az AWS felhasználási riportok beállításával részletes számlázási és használati adatokhoz jut a szervezet, melynek alapján meghatározhatjuk a költségkategóriákat, proaktívan tudjuk figyelni a költségeket, illetve a munkafolyamat adatai alapján költségeket be tudjuk állítani. 

Hogyan építjük le az erőforrásokat? Az erőforrásainkat teljes életciklusuk alatt figyelnünk kell, a nem használt erőforrások leépítésére pedig folyamatok kidolgozására van szükség. 

Hogyan mérjük fel a költségeket a szolgáltatások kiválasztásánál? Azonosítsuk, hogy milyen elvárások vannak költségek tekintetében szervezeti szinten, ezt a munkafolyamatok összes komponensének elemzésével érhetjük el. A szervezet prioritásainak megfelelően optimalizáljuk a munkafolyamatok költségeit. 

Hogyan tartjuk be a költségvetési célokat, amikor erőforrás méretet és típust választunk? Első körben becslés alapján, majd később valós adatok segítségével válasszuk ki az erőforrás típusát, persze mindezt előzze meg a költségmodellezési folyamat. 

Hogyan használjuk az árazási modelleket költségcsökkentésre? Az AWS eszköze segítségével elemezzük a szervezet árazási modelljét, majd különböző árazási modell vezethetünk be a munkafolyamat összes komponense számára. 

Hogyan tervezzük az adatátvitel költségeit? Az adatátvitel modellezése után válasszuk ki azokat a komponenseket, melyek számára optimalizálni szeretnénk az adatátviteli költségeket, majd az AWS különböző költségcsökkentő szolgáltatásait vezessük be. 

Hogyan kötjük össze az erőforrás keresletet és kínálatot? A munkafolyamatok igényeinek felmérése után az erőforrásokat a lehetőség szerint automatikus méretezés segítségével, de tervezetten módosítsuk. 

Hogyan mérjük fel az új szolgáltatásokat? A szervezetnek legyen egy dedikált csapata, mely a felhőben is nézi rendszeresen a használatot és a költségeket. A munkafolyamatok átvizsgálata után a tervezetten nézzük meg milyen új szolgáltatások állnak rendelkezésre. 

Mit vigyünk ebből magunkkal? 

Az AWS WAFW célját úgy lehet összefoglalni, hogy 5 az kritikus terület jól működése esetén optimálisan támogatja az AWS platform Ügyfeleink üzleti folyamatait és és kiszolgálja az IT igényeit. 

Láthatjuk, hogy az AWS WAFW módszertana alapos, a vállalat és a felhős működési modell számos területére kiterjed. A TC2 szakértelme a garancia arra, hogy minden szervezet esetében személyre szabott, az adott iparág jellemzőit figyelembe véve, és a kívánt rendszerességgel végezzük el a felülvizsgálatot. És biztosítjuk ügyfeleink számára, hogy a cloud technológiát – a legjobb gyakorlatnak megfelelően – maximálisan üzleti sikereik mellé tudják állítani.